Kontakt z Życiem Radomskim

Poniżej informacje o nas i Kontakt z Życiem Radomskim

Życie Radomskie

Wydanie papierowe i elektroniczne

Wydawca :Wydawnictwo  Press Inter. Leszek Wyrwicz

Redakcja:

26-610 Radom

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 18  p 309

Tel:  509 212 281

Redaguje Kolegium:

Redaktor Naczelny: Leszek Wyrwicz

Z-ca  redaktora naczelnego: Jerzy Figas

 Sekretarz Redakcji: Barbara Pikiewicz

Dziennikarze  i współpracownicy:

Marcin Nowacki, Henryk Nykiel, Jan Panek

Opracowanie graficzne: Beata Początek

Kierownik wydania elektronicznego: Tomasz Porębski

Marketing i reklama:. telefon: 509 212 281, email: redakcja@zycieradomskie.info

Redakcja zastrzega sobie prawo  adiustacji, skracania nadesłanych tekstów oraz zmiany tytułów. Materiałów nie zamówionych nie  zwracamy. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść i grafikę ogłoszeń.