Rozbiórka  mostu przy ul. Szydłowieckiej

poniedziałek 1.03.2021 12:48

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji informuje, że w związku z budową nowego mostu na ulicy Szydłowieckiej, od dnia 3 marca 2021 roku (środa) do odwołania odcinek tej drogi zostanie zamknięty dla ruchu kołowego i pieszych. W tym rejonie miasta wciąż obowiązują oznakowane objazdy.

Dotychczasowy most na ulicy Szydłowieckiej (w sąsiedztwie Muzeum Wsi Radomskiej) zostanie rozebrany, a w jego miejscu będzie zbudowany nowy obiekt. Podczas tych robót ruch kołowy na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą Nadrzeczną a nową zatoką autobusową zostanie całkowicie wstrzymany (nie będzie to dotyczyło pojazdów budowy). Dojazd do posesji przy zachodniej części drogi będzie możliwy tylko od strony ulicy Kieleckiej (lub lokalnymi uliczkami Pruszakowa), a do posesji przy wschodniej części drogi – tylko od strony ulicy Starokrakowskiej.

Z powodu braku możliwości wyznaczenia tymczasowego przejścia (na nienależących do miasta działkach po obydwu stronach ulicy znajdują się zbiorniki wodne) przez plac budowy nowego mostu nie będą mogli przechodzić także piesi.

Przypominamy jednocześnie, że na ulicy Szydłowieckiej wciąż obowiązują ograniczenia związane z prowadzoną rozbudową tej drogi. Obowiązuje tam zakaz ruchu, z wyjątkiem pojazdów budowy oraz dojazdu do posesji. Oznakowane objazdy w obu kierunkach przebiegają ulicami Starokrakowską, Limanowskiego, Maratońską i Kielecką albo ulicą Kielecką, przez Kończyce-Kolonię i Kosów (drogą wojewódzką nr 735, czyli dawną krajową nr 7), a później przez obwodnicę południową (do pierwszego skrzyżowania), Kosów oraz przez ulice Krychnowicką i Starokrakowską.

MZDiK apeluje do wszystkich uczestników ruchu o zachowywanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac oraz o stosowanie się do zmienionego oznakowania ulic bądź do ewentualnych poleceń wydawanych przez wykonawcę.

Źródło: MZDiKKomentarze

komentarze