Zmiany w organizacji ruchu

wtorek 12.01.2021 22:36

UWAGA! UTRUDNIENIA W RUCHU. Informacja Starostwa Powiatowego w Radomiu:

 Zamknięty przejazd kolejowy w Owadowie

W związku z przebudową przejazdu kolejowo-drogowego zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 3509W Zakrzew-Gulin-Wsola-Wojciechów w m. Owadów, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. planuje zamknięcie przejazdu dla ruchu pojazdów drogowych

w dniach 12.01.2021 – 26.01.2021 r.

Miejsce robót oznakowane będzie wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, objazd  zgodnie z oznakowaniem w terenie.

W związku z powyższym prosimy wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac oraz o zwrócenie uwagi na aktualnie obowiązujące oznakowanie drogowe.

 Komentarze

komentarze