List intencyjny dla rozwoju turystyki rowerowej w gminie Kozienice

wtorek 15.09.2020 12:36

11 września w siedzibie Urzędu Gminy w Kozienicach podpisany został List intencyjny dotyczący rozwijania współpracy, w szczególności w zakresie społecznych funkcji lasu. Głównym celem działań będzie turystyka rowerowa.

List podpisali: ze strony Urzędu Gminy Kozienice – burmistrz Piotr Kozłowski, a ze strony Nadleśnictwa Kozienice – nadleśniczy Tomasz Sot.

Strony Listu zadeklarowały wolę współpracy w celu wyznaczenia nowych szlaków rowerowych, poprawy komfortu i bezpieczeństwa na wytyczonych już szlakach rowerowych oraz podniesienia atrakcyjności Gminy Kozienice i terenów zarządzanych przez Nadleśnictwo Kozienice poprzez kreowanie pozytywnego wizerunku Puszczy Kozienickiej oraz promocję turystyki rowerowej, a także innych aktywnych, zdrowych form spędzenia wolnego czasu.  

W celu wdrożenia w/w założeń gmina i nadleśnictwo powołają Zespół Roboczy – wskażą swoich przedstawicieli, którzy bazując na wzajemnym doświadczeniu, zgodnie z posiadanymi kompetencjami podejmą wszelkie starania zmierzające do bieżącego rozwiązywania problemów organizacyjnych, technicznych i logistycznych w oparciu o postanowienia zawarte w Liście intencyjnym.Komentarze

komentarze