Jazdy quadem po lesie są nielegalne

wtorek 2.06.2020 17:04

Las jest miejscem dla wszystkich i każdy może z niego korzystać. Oczywiście w ramach obowiązujących przepisów – jednakowych dla wszystkich. Poruszanie się pojazdami silnikowymi po drogach leśnych jest nielegalne, a nielegalna jazda jest wykroczeniem karanym grzywną.

Zgodnie z przepisami drogi leśne nie wymagają specjalnego oznakowania zakazującego wjazdu. Odwrotnie, droga leśna, po której można się poruszać samochodem (lub quadem), musi być wyraźnie oznakowana jako dopuszczona do ruchu lub posiadać choćby drogowskaz (do miejscowości, leśniczówki itp.).

A właściwie dlaczego? Powodów jest kilka. Hałas, który nie jest przyjemny ani dla leśnych zwierząt, ani dla ptaków, ani dla ludzi, którzy korzystają z różnych form leśnej rekreacji. Zwłaszcza wiosną, w okresie lęgowym może to prowadzić np. do porzucenia gniazda przez ptaki. Niszczenie torfowisk, grzybni, stanowisk rzadkich roślin, nawet na terenach objętych ochroną rezerwatową. To właśnie tereny bardziej „dzikie”, z urozmaiconą rzeźbą terenu są atrakcyjniejsze dla amatorów jazdy terenowej, jednocześnie są to najczęściej obszary najbardziej cenne przyrodniczo. Niszczenie upraw leśnych, czyli odnowienia lasu, które wymaga dużych nakładów ludzkiej pracy i niemałych finansów. Rozjeżdżanie dróg leśnych, których budowa to olbrzymie inwestycje, a uszkodzenia powodują utrudnienia w prowadzeniu gospodarki leśnej, ale też np. dojeździe służb ratowniczych w razie pożaru.

Oczywiście nie wszyscy quadowcy jeżdżą nielegalnie po lesie i niszczą przyrodę. Te małe pojazdy terenowe umożliwiają działanie w trudnych warunkach, patrolują trudno dostępne szlaki turystyczne, mogą być używane do ochrony i działań ratowniczych np. na plażach, czy w górach. Sportową jazdę quadem można uprawiać w sposób nikomu nie wadzący i zgodny z przepisami np. na specjalnych torach. Niestety wandale wyrabiają złą opinię wszystkim użytkownikom quadów.

W końcu maja na terenie obrębów leśnych Pionki i Zagożdżon została zorganizowana akcja zwalczania nielegalnych wjazdów do lasu z użyciem quadów lub motocykli crossowych. Do akcji zmobilizowano łącznie 7 patroli złożonych z pracowników Straży Leśnej, Służby Leśnej obrębów Pionki i Zagożdżon oraz policjantów. Wymiernym efektem akcji jest uzyskane bardzo dobre rozeznanie terenowe w zakresie najczęściej użytkowanych tras przejazdów i miejsc spotkań quadowców.

Tym razem nikt nie został ukarany, ale tego typu akcje będą powtarzane, określono sposoby doskonalenia metod prowadzenia podobnych akcji, mi.in. w zakresie szybkiej łączności pomiędzy poszczególnymi patrolami uczestniczącymi w akcjach.

Artur Mazur, Nadleśnictwo KozieniceKomentarze

komentarze