Jak  przedsiębiorcy z regionu oceniają

wtorek 26.05.2020 18:39

 Jak  przedsiębiorcy   z regionu oceniają sytuację gospodarczą i  pomoc lokalnych władz

 

#AntywirusBiznesu jest projektem zainicjowanym przez Izbę Przemysłowo-Handlową Ziemi Radomskiej w związku za zaistniałą sytuacją gospodarczą w Polsce wywołaną pandemią COVID-19. 

W ramach projektu podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu anonimowej ankiety wśród przedsiębiorców regionu radomskiego.

 

Badanie odbyło się w okresie od 4 maja  do 22 maja 2020 r. a udział w nim wzięło 144 przedsiębiorców.

Dzięki ankiecie mamy okazję ocenić, jak lokalni przedsiębiorcy radzą sobie w aktualnej sytuacji i co sądzą o oferowanych przez Rząd i władze samorządowe formach wsparcia dla przedsiębiorców.

 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami ankiety i naszymi komentarzami.

 

  • Większość przedsiębiorców tj. 57,6 % ankietowanych przyznało, że ich kondycja znacznie się pogorszyła (spadek przychodów powyżej 25%).   Z drugiej strony, ponad ¼  przedstawicieli  firm ocenia, że ich sytuacja ekonomiczna jest dobra i prowadzą działalność bez większych problemów. Nieznaczna część ankietowanych zawiesiła swoją działalność – to firmy reprezentujące branże, którym zakazy związane z epidemią uniemożliwiły prowadzenie działalności gospodarczej. Żadna z firm, które brały udział w badaniu nie zgłosiła wniosku              o upadłość ani nie wyrejestrowała działalności.
  • Z różnych propozycji wsparcia oferowanych w ramach tarczy antykryzysowej skorzystało niemal 77 % ankietowanych przedsiębiorstw, z czego najwięcej bo ponad ¾ firm wykorzystała możliwość zwolnienia ze składek ZUS, a niemal co trzecia złożyła wnioski o subwencje do PFR.   Te dwie formy wsparcia zostały zresztą najlepiej ocenione przez ankietowanych. Warto podkreślić, iż badanie prowadzone było w drugim i trzecim tygodniu od uruchomienia subwencji z PFR,  narzędzia funkcjonującego od 29 kwietnia br.
  • Lokalne firmy nie są natomiast zadowolone z pomocy oferowanej przez samorząd lokalny. Prawie 90% nie skorzystało z żadnych ulg proponowanych przez Gminę Miasta Radomia i inne samorządy regionu radomskiego. Wśród wszystkich przedstawionych przez władze rządowe       i samorządowe form wsparcia, propozycje samorządu lokalnego dobrze oceniło tylko 5,6%  przedsiębiorców.
  • W ocenie przedsiębiorców brakuje nowych instrumentów i  rozwiązań,  które pozwolą w dłuższym czasie zmniejszyć koszty pracy, m.in. wydłużenia czasu przyznana ulg składek ZUS i  zwolnienia  z PIT i CIT.  Przedsiębiorcy podkreślają, że należałoby znacząco ograniczyć biurokrację, po to, żeby skrócić  czas oczekiwania na wsparcie finansowe.
  • Od samorządu lokalnego przedsiębiorcy oczekują działań aktywizujących i wspomagających lokalnych biznes, a także wdrożenia pakietów umożliwiających korzystanie z realnych ulg, nie tylko mających charakter odroczenia płatności z tytułu podatków od nieruchomości. 

 

Nasza ankieta jest pierwszą którą przeprowadziliśmy wśród przedsiębiorców regionu radomskiego po ogłoszenia pandemii COVID-19.

W najbliższym czasie planujemy ponownie zapytać firmy o ich plany, sytuację gospodarczą i ocenę wsparcia ze strony Rządu jak i samorządu lokalnego.

Anna Burska
Koordynator ds. promocji i szkoleńKomentarze

komentarze