Odpracuj swoje zadłużenie czynszowe

czwartek 2.04.2020 15:53

Odpracuj swoje zadłużenie czynszowe – Zaległości to  prawie 7,5 mln zł

Od 4 października 2017 r. został wprowadzony: PIONKOWSKI PROGRAM ODPRACOWYWANIA ZADŁUŻEŃ CZYNSZOWYCH. Celem Programu jest ułatwienia dłużnikom spłaty zadłużenia z tytułu używania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Pionki lub do których Gmina Miasta Pionki posiada inny tytuł prawny.

Mieszkaniowy zasób Gminy Miasta Pionki wg stanu na dzień 31.12.2019 r. składa się z 489 lokali mieszkalnych w tym 52 lokale socjalne. Lokale są w 91 budynkach, spośród których 7 jest w 100% własnością Gminy Miasta Pionki, a pozostałe współwłasnością (wspólnoty mieszkaniowe) z udziałem Gminy. W siedmiu budynkach będących własnością Gminy jest 205 lokali.

Idea PIONKOWSKIEGO PROGRAMU ODPRACOWYWANIA ZADŁUŻEŃ CZYNSZOWYCH jest taka: mieszkaniec lokalu gminnego składa wniosek o odpracowanie zadłużenia wobec gminy, po weryfikacji wniosku i zgodzie Burmistrza, jest podpisywane porozumienie pomiędzy gminą a dłużnikiem. Dłużnik wykonuje prace typu porządkowego, sprzątania, drobnych remontów na mieniu gminy a wynagrodzenie jest wpłacane na konto zadłużenia.

Możliwość odpracowania zadłużenia nie jest alternatywą do płacenia czynszu, a ma na celu ułatwienie spłaty zadłużenia z tytułu używania lokali mieszkalnych.

Ogólna kwota zaległości wynosi 7 437 666, 61 zł, w tym zaległości objęte nakazem zapłaty na kwotę 6 304 682, 16 zł plus odsetki 5 454 935, 45 zł, w tym odsetki od nakazów zapłaty na kwotę 4 170 875, 14 zł.

Od 2017 r. z programu skorzystało 19 osób, które odpracowały 119 529, 24 zł zadłużenia czynszowego. Stawka godzinowa to 17 zł bez żadnych potrąceń, w całości księgowana na zaległości.

Warto skorzystać z możliwości PIONKOWSKIEGO PROGRAMU ODPRACOWYWANIA ZADŁUŻEŃ CZYNSZOWYCH by nie narażać się na konsekwencje prawne. Tylko w ubiegłym roku w ramach windykacji należności wysłano ok. 300 wezwań do zapłaty, uzyskano 72 nakazy zapłaty, skierowano 66 wniosków egzekucyjnych do Komornika oraz uzyskano 7 wyroków eksmisji.

Osoby zainteresowane tą formą pomocy w uregulowaniu zaległości mogą wypełnić wniosek i złożyć go w Urzędzie Miasta. Wniosek do wypełnienia jest dostępny również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Pionki w zakładce Gospodarka mieszkaniowa – Odpracowywanie zadłużeń czynszowych.

Budynki dawnych hoteli (ul. Leśna 17, ul. Aleje Lipowe 9, ul. Aleje Lipowe 13) stanowią 100% własność Gminy Miasta Pionki i wybudowano je w latach 50-tych. Ich stopień zużycia przekracza 50%. Na chwilę obecną są to jedyne budynki mieszkalne, które nie zostały wyremontowane, nie posiadają termoizolacji. Miasto od lat próbuje pozyskać środki zewnętrzne na remont tych trzech bloków, korzystając z możliwości złożenia wniosku w różnych programach, jednak bezskutecznie. Zadłużenie czynszowe lokatorów jest ogromne. Szacunkowo za samą ogólną kwotę zaległości można byłoby wybudować nowy blok komunalny lub wyremontować dawne hotele.Komentarze

komentarze