Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji informuje

środa 18.03.2020 19:31

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji informuje, że w związku z bardzo dużym spadkiem frekwencji pasażerów w autobusach, od dnia 18 marca 2020 roku (środa) do odwołania dla linii 1, 2, 4, 7, 9, 11 i 13 będą w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) obowiązywać rozkłady SOBOTNIE.

Dla pozostałych kursujących linii miejskich nie będzie żadnych dodatkowych ograniczeń – będą one kursowały w tym okresie zgodnie z rozkładami powszednimi (poza zawieszoną linią 20 – informacja o niej poniżej). W soboty wszystkie linie będą jeździć według rozkładów sobotnich, a w niedziele i święta – według niedzielnych.

Ograniczenia zostały wprowadzone po kilkudniowej obserwacji frekwencji pasażerów. Wybrane zostały tylko te linie, które kursują wyłącznie w granicach Radomia i na większości odcinków pokrywają się z trasami innych linii, jeżdżących według rozkładów powszednich. Korekty nie objęły żadnej z linii, które wszystkimi lub jedynie wybranymi kursami wyjeżdżają poza granice miasta (na podstawie zawartych porozumień międzygminnych), aby nie odcinać na dłuższy okres często jedynego dojazdu do pracy w Radomiu pasażerom mieszkającym w tych okolicach.

Uwaga! Z przyczyn technicznych w czasie obowiązywania podwójnych rozkładów jazdy (powszednich dla części linii oraz sobotnich dla wyżej wymienionych) tablice Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej nie będą pokazywały przewidywanych godzin odjazdów autobusów. Jest to spowodowane między innymi różnicami w czasach przejazdów między różnymi rodzajami dni. W aplikacji myBus należy pamiętać o sprawdzaniu rozkładów sobotnich w przypadku chęci skorzystania z wymienionych linii. MZDiK przeprasza pasażerów za związane z tym niedogodności.

Przypominamy także, że do odwołania jest zawieszone kursowanie linii 20, kursującej wyłącznie w dni nauki szkolnej.

Inne zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w Radomiu mogą zostać ewentualnie wprowadzone w przypadku konieczności dostosowania się do dalszych decyzji służb rządowych albo sanitarnych, związanych z koronawirusem.

Źródło: MZDiKKomentarze

komentarze