Uwaga! Utrudnienia w ruchu drogowym

czwartek 17.10.2019 12:03

Starostwo Powiatowe w Radomiu informuje

W związku z prowadzoną rozbudową drogi powiatowej nr 3539W Radom – Gębarzów – Polany wraz budową ścieżki rowerowej, informujemy, że wykonawca robót PRD Starachowice Adrian Cieśla z siedzibą w Starachowicach planuje wykonywanie robót bitumicznych związanych z ułożeniem warstwy ścieralnej w dniach od 17.10.2019 r. do 24.10.2019 r.

Prace będą wykonywane przy całkowitym zamknięciu odcinka drogi powiatowej Sołtyków – Gębarzów.

Objazd prowadzony będzie drogą powiatową nr 3540W  i wojewódzką nr 744, przez m. Gębarzów, Parznice, Trablice zgodnie z oznakowaniem w terenie (wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu).

W związku z powyższym prosimy wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac budowlanych oraz o zwrócenie uwagi na aktualnie obowiązujące oznakowanie drogowe.Komentarze

komentarze