W niedzielę – idziemy  na wybory !

piątek 11.10.2019 12:12

 

 

W najbliższą niedzielę – 13 października – idziemy na wybory. To nasz obywatelski obowiązek. W Radomiu będzie można głosować w 115 Komisjach Wyborczych. W naszym Okręgu Wyborczym obejmującym powiaty: białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki i zwoleński; miasto na prawach powiatu: Radom. Lokale wyborcze otwarte będą w  godzinach od 7 do 21.W wyborach do Sejmu w okręgu 17 – Radom zarejestrowano siedem list kandydatów. Poza komitetami ogólnopolskimi: PiS, KO, SLD, PSL i Konfederacja, wystartują jeszcze Bezpartyjni i Samorządowcy oraz Skuteczni Piotra Liroya-Marca.0

wybory parlamentarne 2019, PiS, PSL, wybory 2019, wybory parlamentarne 2019 radom, Koalicja Obywatelska,SLD

 Okręg radomski w wyborach parlamentarnych 2019 ma dziewięć miejsc w Sejmie oraz dwa w Senacie – po jednym senatorze z okręgu nr 50 (Radom i powiaty: radomski, szydłowiecki, lipski) oraz nr 49 (powiaty kozienicki, grójecki, białobrzeski i przysuski).

Jak głosować

W wyborach parlamentarnych wyborca może zagłosować tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na karcie do głosowania znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu.

. Głosy ważne i nieważne

Głos jest nieważny, jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwisk dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list albo nie postawiono tego znaku w kratce z lewej strony obok nazwiska żadnego kandydata. Podobna sytuacja ma miejsce, jeżeli na karcie do głosowania znak „x” postawiono w kratce obok nazwiska kandydata umieszczonego na liście, której rejestracja została wcześniej unieważniona.

Z kolei gdy na karcie do głosowania znak „x” postawiono obok nazwiska kandydata z jednej tylko listy kandydatów, a nazwisko tego kandydata zostało z tej listy skreślone, to głos taki uznaje się za ważny i oddany na tę listę.

Jeżeli na karcie do głosowania znak „x” postawiono w kratce z lewej strony obok nazwisk dwóch lub większej liczby kandydatów z tej samej listy kandydatów, to głos taki uważa się za głos ważny i oddany na wskazaną listę. Przyznaje się wtedy pierwszeństwo do uzyskania mandatu kandydatowi, którego nazwisko jest umieszczone w pierwszej kolejności.

.

. Głosowanie na podstawie zaświadczenia

„Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim” – informuje PKW.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której wyborca będzie ujęty w spisie wyborców, najpóźniej w drugim dniu przed dniem wyborów. Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.

Źródło: MediaKomentarze

komentarze