Uwaga! Utrudnienia w ruchu drogowym

sobota 24.08.2019 09:25

W związku z prowadzoną rozbudową drogi powiatowej nr 3503 w Młódnice-Jarosławice-Cerekiew-Radom informujemy, że wykonawca robót firma TRAKT Sp. z o.o. planuje rozpoczęcie robót bitumicznych związanych z ułożeniem warstwy ścieralnej w dniu 29 sierpnia 2019 r.

Prace będą wykonywane w trzech etapach przy całkowitym zamknięciu odcinków drogi powiatowej z umożliwieniem dojazdu mieszkańców do posesji. W pierwszej kolejności zostanie zamknięty odcinek: Jaszowice – Golędzin (od skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną w m. Jaszowice do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 733 w m. Golędzin).

Ruch tranzytowy będzie odbywał się wyznaczonym objazdem drogami powiatowymi i drogą krajową nr 12 przez miejscowości Radom, Wolanów, Wawrzyszów, Krzyszkowice,  zgodnie z  oznakowaniem w terenie. Planowany termin funkcjonowania objazdu ok. 2 tygodni

W związku z powyższym prosimy wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac budowlanych oraz o zwrócenie uwagi na aktualnie obowiązujące oznakowanie drogowe.

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu

 Komentarze

komentarze