Przebudowa drogi powiatowej nr 3564W Radom-Augustów

środa 22.05.2019 13:33

Uwaga! Utrudnienia w ruchu drogowym 

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu informuje, że w związku z prowadzoną przebudową drogi powiatowej nr 3564W Radom-Augustów, od 22 maja 2019 r. zostanie zamknięty dla ruchu odcinek drogi od skrzyżowania z południową obwodnicą Radomia w m. Kosów do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 733 w m. Augustów.

Objazd prowadzony będzie drogami: krajową nr 7 i wojewódzką nr 733, zgodnie z oznakowaniem    w terenie (wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu).

Przewidywany termin zakończenia robót 31 lipca 2019 r.

W związku z powyższym prosimy wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac budowlanych oraz o zwrócenie uwagi na aktualnie obowiązujące oznakowanie drogowe.

 Komentarze

komentarze