poniedziałek 8.04.2019 14:42

  Uroczystości upamiętniające  bohaterów.

 Niewielka, puszczańska wioska w pobliżu Garbatki Letnisko-  przed 75 laty stała się miejscem  zaciekłej bitwy jaką  partyzanci z Armii Krajowej i Batalionów  Chłopskich stoczyli z wielokrotnie przeważającymi siłami hitlerowskich  żołnierzy, którzy w obliczu zbliżającej się ofensywy ze Wschodu „oczyszczali” sobie zaplecze na wypadek działań wojennych 7 kwietnia 1944 oddziały Batalionów Chłopskich i Armii Krajowej pod dowództwem Józefa Abramczyka „Tomasza” i „Gryfa”, w sile 120 osób, otoczone we wsi przez liczące ponad 3 tys. żołnierzy siły niemieckie, stoczyły zaciętą bitwę wyrywając się z okrążenia. Była to największa bitwa partyzancka w całym Obwodzie Kozienickim podczas II wojny światowej.

  Każdego roku o tej porze z inicjatywy samorządowców pod  skromnym obeliskiem- mogiłą  poległych partyzantów odbywają się  uroczystości upamiętniające bitwę i jej uczestników  oraz poległych  żołnierzy i cywilnych mieszkańców wsi. Zginęli w bohaterskiej walce  dając wzór odwagi, męstwa i patriotyzmu. Te słowa- najwyższego uznania powtarzane są od lat w tym miejscu  w którym polscy żołnierze  wykazali się niezwykłą odwagą i  najwyższym poświęceniem. Tak było i w tym  roku, 75 roku od owych pamiętnych wydarzeń. Na uroczystość zorganizowaną przez  samorządowców z Garbatki Letnisko przybyło wielu  dostojnych gości ,a wśród nich  wicemarszałek Senatu  Adam Bielan. Gości powitała wójt gminy T  mieszkańców Molend, Garbatki, Letnisko i okolicznych gmin, delegacje  Wojska Polskiego, organizacji kombatanckich itp. Serdecznie powitała ich w imieniu  miejscowych władz samorządowych  wójt Gminy Garbatka Letnisko Teresa Fryszkiewicz. Były liczne przemówienia, odznaczenia medalem apel poległych, salwa honorowa  Wojska Polskiego,. Na grobie poległych złożono wieńce i wiązanki kwiatów od  przedstawicieli władz i organizacji kombatanckich. Na naszych zdjęciach fragmenty  uroczystości.

Galeria:Komentarze

komentarze