Ponad 3,6 mln zł z UE na rewitalizację obszaru Starego Miasta w Szydłowcu

środa 20.02.2019 19:33

Ponad 3,6 mln zł z UE na rewitalizację obszaru Starego Miasta w Szydłowcu

Już niebawem Szydłowiec zainwestuje fundusze unijne w rewitalizację Starego Miasta. Zagospodarowany zostanie teren nad zalewem i rzeką Korzeniówką, a kino „Górnik” przejdzie modernizację. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzyma ponad 3,6 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020 i budżetu państwa. Umowę w tej sprawie podpisali wicemarszałek Rafał Rajkowski i burmistrz Szydłowca Artur Ludew.

 

Do końca 2019 r. obszar Starego Miasta w Szydłowcu wraz z przyległymi do niego ulicami zostanie zmodernizowany. Inwestycja obejmie zagospodarowanie terenu zalewu infrastrukturą sportowo-rekreacyjną. Powstaną boiska, skate park i parkingi. Wykonany zostanie też ciąg pieszy nad rzeką Korzeniówką od ul. Sportowej do Rynku Wielkiego oraz droga dojazdowa do ulicy Rzecznej. Poza tym ulice Źródlana i Rzeczna zostaną przebudowane, a brzegi rzeki Korzeniówki w Szydłowcu umocnione.

 

Projekt obejmie również remont budynku ochotniczej straży pożarnej oraz modernizację i adaptację na cele widowiskowo-świetlicowe dawnego kina „Górnik” przy ul. Strażackiej.

 

Dzięki realizacji inwestycji w Szydłowcu powstanie nowa przestrzeń kulturalna, społeczna i gospodarcza. Powstaną nowe miejsca integracji lokalnej społeczności. A dzięki udostępnieniu przestrzeni do zakładania działalności gospodarczej zwiększy się również zatrudnienie. Źródło UM MazowszaKomentarze

komentarze