Kobiety rządzą w Garbatce

piątek 30.11.2018 10:30

      Mało jest w naszym regionie gmin, gdzie zdecydowanie rządzą kobiety. Od nowych wyborów zaliczyć do nich można gminę Garbatka-Letnisko. Tutaj na piętnastu wybranych radnych, aż dziesięcioro to kobiety. A że do tej kobiecej drużyny dołączyła także pani wójt, Teresa Fryszkiewicz, która – po rezygnacji z udziału w wyborach na trzecią kadencję dotychczasowego wójta Roberta Kowalczyka (wybranego w Pionkach na burmistrza) – uzyskała już w pierwszej turze swój mandat, to nic dziwnego, że panie będą tu zapewne miały głos decydujący. Panowie radni stanowią bowiem zdecydowaną mniejszość – tylko pięciu weszło w skład nowej rady.

            Już podczas pierwszej sesji, podczas której zaprzysiężono radnych i nową panią wójt, ta ostatnia wyrażając podziękowanie dla mieszkańców za okazane jej zaufanie podkreśliła, iż jest pierwszą, ale zapewne nie jedyną kobietą – wójtem w historii Garbatki. A kobiece rządy zapewne przyczynią się do dalszego rozwoju całej gminy. Trzymamy za słowo, pani wójt -odpowiedzieli  obecni na sesji mieszkańcy.

Teresa Fryszkiewicz składa przysięgę

 

Nowa pani wójt w otoczeniu radnych

                                                                                                  Fot. M. Grotkowski.Komentarze

komentarze