URODZAJ FESTYNÓW

piątek 17.08.2018 13:28

Rodzinne festyny stają się imprezami coraz bardziej popularnymi. Okazji jest wiele – święta, świeckie, kościelne, uroczystości gminne, itp. Zbliżają do siebie ludzi, sprzyjają nawiązywaniu trwałych przyjaźni, jeszcze częściej powstawaniu rożnego rodzaju inicjatyw – wspólnej pracy na rzecz miejscowej społeczności itp. Mamy takich
przykładów wiele, także w Radomiu, choćby wśród mieszkańców osiedla Obozisko, Zamłynia czy Borek.

Garbatka odzyskuje utracony przed laty status letniska. Z każdym rokiem wakacje spędza tu coraz więcej rodzin z dziećmi, dostrzegając i doceniając zmiany na lepsze. Ósma edycja „Niedzieli z powiatem” zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Radomiu przy wsparciu marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika, odbyła się w Kowali. Nie ma tygodnia, by redakcja nie otrzymywała zaproszeń na kolejną tego rodzaju imprezę. Nie na wszystkie możemy niestety dotrzeć, choć staramy się niektóre z nich zaprezentować na naszych łamach. Od kilku lat do czołowych organizatorów należy w naszym regionie gmina Garbatka-Letnisko.
Zaczyna się już kwietniu lub na początku maja tradycyjną „pogonią za wiosną”, następnie organizowanym przez młodych mieszkańców „Rock-Letniskiem”, spotkaniami z okazji Dnia Dziecka, doroczną imprezą seniorów, „Dniami
Garbatki”, podczas których wręczane są tradycyjne „Garbackie Szychy” ludziom zasłużonym dla rozwoju i popularyzacji tej miejscowości, coroczną, powszechną zabawą, w której uczestniczą aktywnie mieszkańcy wszystkich 9 sołectw zwaną „Sołtysiadą”, dożynkami gminno-parafialnymi i wreszcie jesienią odbywającą się na polach wiosek
Brzustów i Anielin historyczną rekonstrukcją bitwy żołnierzy Legionów Polskich z Rosjanami. Dodatkową atrakcją
są wtedy popisy kawaleryjskie w wykonaniu jeźdźców z 22 Pułku Ułanów Podkarpackich z Garbatki-Letnisko,
pod dowództwem miejscowego radnego Pawła Kibla. Tłumnie we wszystkich tych imprezach uczestniczą całymi
rodzinami mieszkańcy gminy i licznie przybyli goście. Jak się okazuje, ogólnogminne imprezy nie wystarczają, skoro mieszkańcy wchodzącej w skład gminy Garbatka miejscowości Bąkowiec postanowili zorganizować w sierpniu festyn z okazji „Dnia Rodziny”. Organizacji podjęli się Rada Sołecka wraz z radnymi. Rodziny spotkały się na placu wokół remizo-świetlicy, gdzie dla uczestników zarówno tych starszych, jak i młodszych przygotowano wiele atrakcji,
np. wspólne rysowanie, malowanie, rodzinne śpiewy, muzykowanie. Dzieci poznawały pod okiem policjantów
z posterunku w Gniewoszowie zasady bezpieczeństwa drogowego, oglądały radiowozy. Nie zabrakło też i strażaków,
wszyscy mieli okazję obejrzeć wozy pożarnicze, sprzęt do gaszenia pożarów, wysłuchać interesujących pogadanek.
Był też słodki poczęstunek. Każda tego rodzaju inicjatywa wywodząca się bezpośrednio od zainteresowanych
musi cieszyć, ponieważ nie tylko łamie lody nieufności między ludźmi, ale zaprzecza tezie, że nie warto podejmować żadnych prób dla pobudzenia aktywności ludzi, bo z góry skazane są na porażkę. A to po prostu mija się z prawdą.

 Komentarze

komentarze