PESEL w CEiDG – Komunikat dla przedsiębiorców

czwartek 17.05.2018 22:11

W związku z doniesieniami prasowymi dotyczącymi wykreślania z CEiDG wpisów nieposiadających numeru PESEL wyjaśniamy.

Przedsiębiorcy, którzy figurowali w ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Radomia i aktualizowali swój wpis po 2000 r. mają w swoich wpisach numer PESEL. Zgłaszanie wszelkich zmian wiązało się z podaniem tego numeru. Wpisy przekazane  do CEiDG z Urzędu Miejskiego w Radomiu w większości posiadają numer PESEL. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii dokonało rzetelnej weryfikacji i analizy wpisów, które będą podlegały wykreśleniu. Dane te zostały zweryfikowane w rejestrach publicznych, w tym w bazie Ministerstwa Finansów i Głównego Urzędu Statystycznego, tak aby nie dopuścić do wykreślenia przedsiębiorców faktycznie wykonujących działalność gospodarczą, a nieposiadających numeru Pesel. Wbrew doniesieniom nie zostaną wykreślone setki tysięcy wpisów, a dotyczyć będzie to tylko określonej liczby przypadków.

 

Jak sprawdzić, czy PESEL jest we wpisie?

1. Znajdź swój wpis w bazie przedsiębiorców ( www.firma.gov.pl) i zobacz w historii wpisu, czy składałeś jakieś wnioski po 1 stycznia 2012 roku. Jeśli tak – już uzupełniłeś PESEL i nie musisz nic robić.
2. Jeżeli nie składałeś wniosków po 1 stycznia 2012 roku, znajdź swój wpis w bazie przedsiębiorców i zobacz, czy pod statusem działalności jest informacja „wpis nie przeszedł weryfikacji, przyczyna: braku numeru PESEL”. Jeśli jest – udaj się do dowolnego urzędu gminy, żeby uzupełnić dane.
3. Nie możesz znaleźć wpisu lub nie składałeś żadnych wniosków przez CEIDG? Udaj się do dowolnego urzędu gminy, gdzie urzędnik odnajdzie Twój wpis i sprawdzi, czy jest na nim PESEL. Jeśli go nie ma – od razu przyjmie od Ciebie wniosek o zmianę, na którym uzupełnisz brakujące dane.
 

Co jeśli nie zdążysz uzupełnić numeru PESEL do 19 maja 2018 r. i wpis zostanie wykreślony z urzędu? Będziesz mógł wystąpić do Ministra Przedsiębiorczości i Technologii o przywrócenie wpisu i umieszczenie na nim brakujących danych. Pismo będzie trzeba przesłać do Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii na adres sekretariatDMP@mpit.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.”Komentarze

komentarze