Życie Radomskie – Wydania online

Wydania online – Życie Radomskie

 Nowe „Życie Radomskie”, z dawną winietą tytułową, ukazuje się obecnie, jako dwutygodnik społeczno-kulturalny – pismo obywatelskie. W swym założeniu ma spełniać rolę niezależnej trybuny społeczności miast i regionów dawnego województwa radomskiego, służyć integracji środowisk lokalnych, kształtowaniu opinii społecznej, wspierać procesy edukacji społeczno-kulturalnej, historycznej i ekonomicznej mieszkańców Radomia i regionu, wspomagać promocję wydarzeń kulturalnych, społecznych dopomagać przy popularyzacji ludzi i dokonań związanych z przeszłością i teraźniejszością regionu. 

Wydania online wszystkich numerów Życia Radomskiego

 

 Nowe „Życie Radomskie”, z dawną winietą tytułową, ukazuje się obecnie, jako dwutygodnik społeczno kulturalny – pismo obywatelskie. 

Mamy również wydanie elektroniczne: 

https://www.zycieradomskie.info

oraz

http://www.zycieradomskie.pl

Wydania online zawierają archiwum wszystkich numerów Życia Radomskiego od początku wznowienia działalności.