O nas

O nas

Wydawnictwo Press wznowiło na lokalnym rynku wydawniczym tytuł „Życie Radomskie”- wydawany w  latach 1946-1997 jako mutacja opiniotwórczego, codziennego dziennika ogólnopolskiego „Życie Warszawy”.

   Nowe „Życie Radomskie”, z dawną winietą tytułową, ukazuje się obecnie, jako dwutygodnik społeczno-kulturalny – pismo obywatelskie. W swym założeniu ma spełniać rolę niezależnej trybuny społeczności miast i regionów dawnego województwa radomskiego, służyć integracji środowisk lokalnych, kształtowaniu opinii społecznej, wspierać procesy edukacji społeczno-kulturalnej, historycznej i ekonomicznej mieszkańców Radomia i regionu, wspomagać promocję wydarzeń kulturalnych, społecznych dopomagać przy popularyzacji ludzi i dokonań związanych z przeszłością i teraźniejszością regionu. Nowy dwutygodnik winien z jednej strony stać się powiernikiem spraw i problemów nurtujących mieszkańców, ale jednocześnie podjąć wysiłek dla dopomożenia obywatelom do uwierzenia w swoje siły i możliwości, a przez to przyczyniać się do wzrostu ich świadomości społecznej, ekologicznej, prawnej i ekonomicznej. Czasopismo winno też poprzez popularyzację pozytywnych przykładów i postaw ludzi przyczynić się do wyzwolenia w mieszkańcach potrzeby samoorganizacji działania na rzecz społeczności lokalnej, zdynamizować działalność miejscowych stowarzyszeń oraz zachęcać ich do wspólnego podejmowania kolejnych wyzwań.

  Poziom merytoryczny pisma gwarantuje doświadczony zespół dziennikarsko-wydawniczy, wśród którego znajdują się byli wieloletni pracownicy dziennika „Życie Radomskie”. Ambicją tego zespołu jest redagowanie niezależnego pisma na wysokim poziomie merytorycznym, służącego mieszkańcom naszego miasta i regionu.

Od kilku tygodni trwają prace nad elektroniczną wersją naszej gazety to, co widzicie Państwo to dopiero próby, które potrwają jeszcze jakiś czas po to, aby opanować w możliwie najlepszym stopniu nasze próby dla dotarcia z elektroniczną wersja gazety do najszerszej grupy Czytelników. Wybaczcie nam Państwo zdarzające się jeszcze wszelkie niedociągnięcia i wpadki na naszej stronie. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość, a także podpowiedzi, propozycje, uwagi i wspólne redagowanie „Życia Radomskiego” zarówno wydania elektronicznego jak i papierowego.

  Wprowadziliśmy na pierwszej stronie pisma wyraźnie oddzielony od materiałów dziennikarskich blok – loga firm, które wspomagają nas zamieszczając swe ogłoszenia w danym numerze. Ta „rubryka ”jest wyraźnie zatytułowana: „ Dzięki tym firmom czytacie bezpłatnie naszą gazetę”. Będzie to coś w rodzaju dodatkowego bonusu dla naszych reklamodawców. Jesteśmy także w trakcie organizacji Biura Ogłoszeń, ale to nie oznacza, że już dziś nie można zamieszczać u nas reklam i ogłoszeń.Przeciwnie- -jesteśmy żywotnie zainteresowani sprzedażą powierzchni reklamowej albowiem jest to jedyne źródło naszego finansowania wydawania niezależnej gazety.

Zachęcamy państwa do promocji i reklamy na łamach odrodzonego „Życia Radomskiego”. Które ukazuje się w nakładzie 15.000 egzemplarzy. Jest ono kolportowane bezpłatnie w Radomiu, sąsiednich gminach, a także w Pionkach, Kozienicach, Zwoleniu, Szydłowcu, Iłży, Białobrzegach, Przysusze.

Liczymy na to, że z uwagi na dawny sentyment do pisma z ogromną satysfakcją będziemy mogli zaliczyć Państwa do grona naszych wiernych, uważnych i życzliwych stałych Czytelników i Ogłoszeniodawców.

 We wszelkich sprawach związanych z promocją i reklamą prosimy o bezpośredni kontakt z redakcją – nr telefonów: 509 212 281, 48 613 73 53 lub emailem: press.inter.redakcja@wp.pl  względnie : zycieradomskie.redakcja@wp.pl.

 

 

                                                                 Zespół „Życia Radomskiego”